Shimadzu Part Number: 220-93025-15

BW52KS PLATFORM BALANCE, 52 KG/1 G

BW52KS PLATFORM BALANCE, 52 KG/1 G DEFAULT
Price: $4,023.00